×
 

Vittra fritidshem i Halmstad

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför är vår fritidsverksamhet en naturlig förlängning av skoldagen. Här kan du läsa mer om våra öppettider och aktiviteter.

Morgon

Fritids har öppet 6.00–8.30. Då ger vi barnen en lugn start på morgonen och håller till i förskolans lokaler fram till frukost. Därefter är vi utomhus till dess att skolan början.

Eftermiddag

Fritids har öppet 13.00–18.30 och erbjuder olika aktiviteter. Då vi alltid är ute en stund efter mellanmålet behöver du se till att ditt barn har kläder efter väder.

Måltider på fritids

Frukost serveras 7.30–8.00.
Mellanmål serveras 13.30-14.30.

Två glada elever håller armkrok och går ute på skolgården

Avgifter för fritidshem

När ditt barn har en plats på ett fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Avgiften baseras på hushållets inkomster, vilka som bor i hushållet och anledningen till att barnet är på fritidshemmet.

Vi följer Halmstad kommuns taxa som du kan läsa mer om på Halmstad kommuns hemsida.