×
 

Vittra fritidshem i Halmstad

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför är vår fritidsverksamhet en naturlig förlängning av skoldagen. Här kan du läsa mer om våra öppettider och aktiviteter.

Morgon

Fritids har öppet 6.00–8.30. Då ger vi barnen en lugn start på morgonen och håller till i förskolans lokaler fram till frukost. Därefter är vi utomhus till dess att skolan början.

Eftermiddag

Fritids har öppet 13.00–18.30 och erbjuder olika aktiviteter. Då vi alltid är ute en stund efter mellanmålet behöver du se till att ditt barn har kläder efter väder.

Måltider på fritids

Frukost serveras 7.30–8.00.
Mellanmål serveras 13.30-14.30.

Två fritidselever som hjälps åt med en uppgift på Vittra

Har du frågor om vårt fritidshem?

Kontakta oss för att få personlig hjälp och svar på dina frågor.