SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Rutiner och blanketter

Sjukanmälan förskola

Om ditt barn är sjukt ringer du till förskolan. Hör också av dig till förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka. I skriften ”Smitta i Förskola” finner du råd och stöd kring hur smitta kan begränsas och förebyggas i förskolan.

Sjukanmälan skola

Sjukanmälan görs på SchoolSoft. Tänk på att göra en ny anmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet om sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tio dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar du här.

Ledighet från fritidshemmet

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut. Ditt barns sommarledighet fyller du i på den blanketten du får av fritidspersonalen.

Hittade du inte vad du letade efter?