SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

En gång per termin möts barn, pedagoger och vårdnadshavare i ett trepartssamtal kring barnets trivsel, utveckling och lärande. Samtalet mynnar ut i gemensamma överenskommelser med utgångspunkt i hur verksamheten kan utmana och stimulera barnets intresse, utveckling och lärande.

Vittraboken

I Vittraboken dokumenterar barn och pedagoger tillsammans kring barnets utveckling och lärande. Vi använder det digitala dokumentationsverktyget SchoolSoft som vår Vittrabok och genom den får du om vårdnadshavare löpande inblick och delaktighet ditt barns utveckling och lärande.

Hittade du inte vad du letade efter?