SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Övrigt

Traditioner

I läroplanen för förskolan, LpFö 98/2010, står det att det ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa” (Lpfö 98/2010). Vi tar tillvara på det och tillsammans med barnens nyfikenhet och intressen firar vi traditioner. Ni får information om firande av olika traditioner i veckobreven.

Utvärdering och förberedelsedagar (UF-dagar)

Förskolan har öppet hela året, alla vardagar. Undantaget är 6 stycken UF-dagar under året när förskolan är stängd och all personal på förskolan utvärderar, planerar och förbereder verksamheten. Vi meddelar i god tid innan vilka datum dessa UF-dagar är inplanerade.

Hittade du inte vad du letade efter?