SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Den dagliga verksamheten

Vår förskola har fyra baser/barngrupper, Brasilien (2-3 år) Atlanten (1-2 år) Italien (3-4 år) och Agenterna (5 år).

Lämning och hämtning

Våra öppettider är kl. 06.00 till kl. 18.30. Det innebär att vi har utökade öppettider jämfört med kommunens ramtid. När du lämnar ditt barn är du välkommen in på förskolan där vi tar emot er. Meddela pedagogerna om någon annan än du som förälder hämtar.

Ansvarspedagog

Varje barn i förskolan tillhör en ansvarsgrupp och varje grupp har ansvarspedagoger. Ansvarspedagogerna är ansvariga för utvecklingssamtalet och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogerna för att följa ditt barns utveckling. Vi använder oss av det digitala dokumentationsverktyget SchoolSoft där du kommer att kunna följa ditt barns utveckling.

Uppstartsperiod

De första veckorna varje termin, uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga relationer, till varandra och till förskolans miljö och material.

Vår lärmiljö

Barnens nyfikenhet och lust att lära är grunden för vår verksamhet. Vi bygger därför lärmiljöer och mötesplatser på förskolan som uppmuntrar till samspel och kreativitet. Genom att dela upp barngruppen utifrån intresse och nyfikenhet kan vi skapa lärmiljöer och mötesplatser som är anpassade speciellt till de barn som finns där. Tillsammans, barn och pedagoger, utforskar och upplever vi vardagen, att se det märkvärdiga i det vardagliga.

Förskolan, och framförallt Agenterna (5-åringarna), samarbetar med förskoleklassen och fritids och får därmed en naturlig koppling till skolan.

Vi använder oss utav den fantastiska utemiljön som finns i vår absoluta närhet och vi arbetar kring att ”Allt man kan göra inne kan man också göra ute”.

 

 

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?