SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi har föräldramöte ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Föräldraråd

Vår förskola och skola har ett föräldraråd med ett antal föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet meddelar man sitt intresse till rektor/förskolechef. Rådet ses ett par gånger per termin.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.

Hittade du inte vad du letade efter?