SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Halmstad

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan, Nymansgatan 23, 302 33 Halmstad

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Anne Karlsson, Rektor, 035-161382, anne.karlsson@vittra.se

Ulrika Björnqvist,  Specialpedagog, 0730-821954,  ulrika.bjornqvist@vittra.se , tjänstgör måndag-fredag

Britt-Marie Persson, Skolsköterska, 072-7142437, britt-marie.persson@vittra.se , tjänstgör mån,tis,tors

Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Ulrika Karlsson, Kurator, 070-2646382, ulrika.karlsson@vittra.se , tjänstgör måndag – fredag

Fredrik Thor, Socialpedagog, 035-161380, fredrik.thor@vittra.se , tjänstgör måndag – fredag

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?