Friidrottsskola på Vittra Telefonplan

I sommar kommer eleverna i årskurs ett till sex på Vittra Telefonplan att erbjudas friidrottsskola. Projektet är ett initiativ för ökad hälsa och rörelse med syfte att få fler barn att upptäcka och intressera sig för friidrott.

Den 14 juni flyttas grundskolans fritidsverksamhet till Västberga IP. Under en veckas tid kommer eleverna få utöva olika grenar tillsammans med duktiga tränare och ungdomsledare från Hammarby Friidrottsklubb. 

Friidrottsskolan är en del av Vittras satsning på ökad hälsa och rörelse. Ole Hass, rektor på Vittra Telefonplan, berättar att fritids på sommaren ska vara något extra. Han menar att barn och elever har fått det svårare att utöva sina sporter under pandemin, något han vill försöka kompensera för.  

Friidrott är ett bra sätt att engagera barn och unga med olika intressen eftersom det är så brett. Variationen av grenar gör att det oftast finns någonting som tilltalar varje barn och elev.

Om du är intresserad av att veta mer om Vittra Telefonplans friidrottsskola kan du ta kontakt med rektor Ole Hass på 072-239 88 29 eller ole.hass@vittra.se.

Eleverna Coralie Kadiri Fischer och George Lindberg Sohl ser fram emot sommarens friidrottsskola.