SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Gerdsken

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Gerdsken, här under hittar du länkar till våra ansökningsformulär. Har du några frågor så får du gärna mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig vidare.

Ansökan till förskola

Här kan du ställa ditt barn i kö till Vittra Gerdskens förskola

Ansökan till förskoleklass och grundskola

Här kan du ställa ditt barn i kö till Vittra Gerdskens skola

Kösystem

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskolan, förskoleklassen och grundskolan så måste vi separera våra köer. Vi har valt att ha två köer, en för förskolan och en för förskoleklass till årskurs nio. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till skolan.

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Syskonförturen gäller enbart inom respektive enhet och verksamhet.

Vi tillämpar syskonförtur, det vill säga att förtur bereds om barnet vid antagningstillfället har ett syskon på förskolan eller eleven vid antagningstillfället har ett syskon på skolan.

Vi antar barn till grundskolan enligt följande urvalsgrunder:

• Organisatoriskt samband (inbördes ordning efter anmälningsdatum)
• Syskonförtur (inbördes ordning efter anmälningsdatum)
• Anmälningsdatum

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?