×
 

Två glada elever i lågstadiet på Vittra under en lektion.

Vittras pedagogiska verktyg

Våra pedagogiska verktyg

Inom Vittra har vi ett antal gemensamma arbetssätt och verktyg. Tillsammans bildar de grunden som vi inom Vittra står på. Vi engagerar oss för vår omgivning och tar samhället in i klassrummet. Vi jobbar för en modig kultur där vi låter varje individ ta plats. Mod och medvetet lärande – det är så vi på Vittra gör skillnad.