×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Gerdskens förskola i Alingsås

På Vittra Gerdskens förskola i Alingsås går det 125 barn. Förskolan består av tre avdelningar där varje avdelning delar upp sig i tre mindre grupper med ca 12-15 barn per grupp. Våra yngsta barn går på avdelningen Tryggheten och våra äldre barn är fördelade på avdelningarna Utforskarna och Detektiverna.

Redan från ett års ålder, får barnen möjlighet till att påverka sin situation genom att göra sin röst hörd och känna sig som en del av något större. Pedagogerna lägger stor vikt vid att skapa trygghet och goda relationer som sedan ligger till grund för det kommande arbetet mot förskolans läroplan.

Hos oss erbjuder vi alla barn måltidssituationer i våra gemensamma lokaler där barnen möter en buffé med näringsrik och god mat. Vi tror på kraften i nyfikna barn som kan vara självständiga om de får möjlighet. De yngre barnen som behöver sova gör det utomhus i sin vagn med egen filt eller åkpåse.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Inskolning på förskolan

När du tackat ja till din plats kontaktar vi dig och bokar in ett besök och datum för inskolning.

Vi har en 3-dagars föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder är med ditt barn 9.00–14.00 under inskolningens första tre dagar, så att ditt barn kan lära känna pedagogerna och blir trygg i miljön. Du är då aktiv i verksamheten, tar hand om ditt barn och till exempel byter blöjor. Resterande dagar, av den totalt två veckor långa inskolningen, vill vi att du är på stand-by på telefon.

Ta med blöjor och extrakläder, exempelvis regnkläder och gummistövlar och ett ombyte (strumpor, underkläder, överdel och underdel). För de barn som sover ute under dagen behövs en vagn. Ta även med en snuttefilt och napp om ditt barn använder det.

Fyra barn på en förskola på Vittra sitter och tittar på en jordglob tillsammans.

Välkommen att besöka oss på Vittra Gerdsken

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.