SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa 0322 – 736 89 innan kl. 08.00. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter om synnerliga skäl föreligger. Ledigheter utanför ordinarie skollov medför en ökad risk att eleven inte når målen med studierna. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tio dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca 6 veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi planerar verksamheten utifrån det antal barn samt den vistelsetid de har, vilket medför att om ert barn inte har tider registrerade finns det inte heller utrymme för fritidshemmet eller förskolan att ta emot barnet. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut samt som en påminnelse på SchoolSoft under Nyheter. Ditt barns sommarledighet lägger ni in i Mina tider på SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?