×
 

Ställ ditt barn i kö

Kul att du är intresserad av Vittra Gerdsken! Din köplats räknas från det datum vi tar emot din ansökan, så börja samla ködagar redan nu. Köanmälan är kostnadsfri och ej bindande.
Två elever kramar ett träd
Tre elever sitter på golvet och skrattar

Hur går antagningsprocessen till?

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhanteringen och själva antagningen till våra för- och grundskolor. Mer om urvalsgrunderna organisatoriskt samband, syskonförtur och anmälningsdatum och om själva antagningsprocessen kan du läsa här.

När skickas erbjudande om plats ut?

Vi skickar ut platserbjudande för förskoleklass och årskurs 7 till kommande läsår under höstterminen utifrån turordningen i kön. För övriga årskurser skickas platserbjudande ut under vårterminen.