SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Våra traditioner

Vi arbetar med gemensamma temaveckor under läsåret, bland annat har vi en temavecka kring uppfinningar i samband med Nobelpriset som avslutas med Nobelfest.

Vi försöker att samverka i närområdet och deltar med elever i Ungdomsfullmäktige.

Under uppstartsperioden då vi arbetar intensivt med värdegrundsarbete och vårt gemensamma förhållningssätt har senior en mycket uppskattad övernattning på Åsengården, strax utanför Alingsås.

Vi försöker ha äventyrspedagogiken som en röd tråd i verksamheten och varje arbetslag genomför minst ett äventyr/läsår.

Årskurs 9 arbetar under sista terminen med drama och detta arbete presenteras under terminens sista vecka på Palladium, dit elever och anhöriga bjuds in. Sista veckan innehåller även en ansvarsgruppsdag och för seniors del även avslutningsmiddag för våra avgångselever och en gemensam fotbollsturnering med seniorelever och pedagoger.

Minior åker på bondgårdsbesök under våren, vilket brukar vara en fantastisk upplevelse.

Traditionsenligt har vi luciafirande i alla verksamheter samt skolavslutning, vilken numera är tre skolavslutningar, uppdelade på minior, junior och senior.

Hittade du inte vad du letade efter?