SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår förskola/skola har ett föräldraråd med cirka 10 föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor och förskolechef Marie Haga. Föräldrarådet träffas ca 4 gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Föräldrarådet genomför även temakvällar på skolan.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Förväntansdokument

Det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Vi har därför ett förväntansdokument där vi vill tydliggöra vilka förväntningar vi kan ha på varandra. Du kan du läsa vårt förväntansdokument som finns i högerspalten.

Hittade du inte vad du letade efter?