SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Fritidshem

Fritidsverksamheten pågår mellan kl. 06.30-08.15 samt kl. 14.00 -17.30. Alla miniorpedagoger arbetar även i fritidsverksamheten.

Förmiddag

Förskolans personal ansvarar för öppning. Kl. 07.00 går fritids till sina lokaler. Verksamheten på morgonen bedrivs inomhus. Det serveras frukost för fritidsbarnen i matsalen kl. 07.50. Därefter följs barnen av fritidspersonalen till tamburen där ansvarspedagog möter upp och skoldagen tar vid.

Eftermiddag

Fritidsverksamheten efter skolan börjar alltid med en samling där alla elever närvarorapporteras och där man går igenom hur eftermiddagen ser ut samt vilka pedagoger som arbetar. Mellanmål serveras kl. 14.00-14.30 samt kl. 14.30-15.00 för de barn som går på fritids. Varje eftermiddag erbjuder vi aktiviteter, såväl inne som ute. Se därför till att era barn har kläder efter väder. Vi erbjuder läxhjälp under fritidstid vid ett tillfälle under veckan.

På eftermiddagen ansvarar fritidspersonalen för stängningen och de lämnar sina lokaler kl. 16.45 för att avsluta i förskolan. Om pedagogerna vill prata med er föräldrar om något som rör ert barn sitter det en lapp med ett frågetecken på barnets plats i tamburen. När barnet går hem från fritidsverksamheten är det viktigt att de avregistreras av fritidspersonalen

Registrering av ditt barns tider

Om ditt barn har behov av fritidsverksamhet registrerar du ditt barns tider i SchoolSoft. Tiderna behöver registreras senast två veckor innan för att verksamheten ska kunna planeras utifrån
barnantal och behov. Lovfritids registreras separat senast två veckor innan lovet samt senast sex veckor innan sommarlovet för att pedagogerna ska kunna planera verksamheten. För er som studerar behöver ni lämna in studieintyg till administrationen. För er som studerar på distans (heltid) har ni rätt till barnomsorg från skoldagens slut fram till kl. 16.00.

Samverkan med föräldrar

Fritidspedagogerna delar information om vad som händer på fritids i veckobreven. Två gånger per termin ges det ut informationsbrev från fritids där du som förälder kan följa projekt och andra aktiviteter barnen gör på fritids. Pedagogerna på fritids samverkar med ditt barns ansvarspedagog, under barnets utvecklingssamtal får du information om hur barnet utvecklas i fritidshemmet.

Föräldramöte

Minst en gång per termin håller fritidspedagogerna ett eget föräldramöte.

Hittade du inte vad du letade efter?