SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Inskolning

Från det att du som förälder har erbjudits plats på vår förskola kontaktas du av pedagog och erbjuds att besöka vår förskola. Vid detta tillfälle bokas tid och inskolningstider för ditt barn med blivande ansvarspedagog. Inskolningen är behovsstyrd och görs upp i samråd med förskolepedagogerna. Vi startar inskolningen vecka 33. Vi har föräldraaktiv inskolning under tre dagar och därefter behöver föräldrarna vara anträffbara under två veckor då barn kan behöva olika lång inskolning. Vår rekommenderade inskolning är:

Dag 1:

Första dagen kommer ni på ett inskolningssamtal.

Dag 2-4:

Du och ditt barn kommer kl. 09.00-14.00 och ni följer våra rutiner och lär känna våra lärmiljöer, pedagoger och de andra barnen. Som förälder är du aktiv i vår verksamhet tillsammans med ditt barn under inskolningen.

Dag 5:

Du lämnar ditt barn till oss på förskolan utifrån er schemalagda tid. (Dock är det viktigt att du finns tillgänglig under hela dagen).

Ovanstående är grundförutsättningarna för inskolningen av ert barn. Utifrån varje barns förutsättningar och behov kan vi göra ett individuellt upplägg. Allt för att ni ska få en så bra inskolning som möjligt

Hittade du inte vad du letade efter?