SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Gerdsken

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Gerdsken
Lärkvägen 10
441 40 Alingsås

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Marie Haga, rektor och förskolechef, 0322 – 736 85, marie.haga@vittra.se

Maja-Karin Ekåsen, specialpedagog, 0322 – 736 87, maja-karin.ekasen@vittra.se

Frida Ljungdahl, skollogoped, 0322 – 736 87, frida.ljungdahl@vittra.se

Marie Draxl, skolsköterska, 0322 – 736 86, marie.draxl@vittra.se. Marie tjänstgör måndag – torsdag.

Simon Sparre, kurator, 0322 – 736 70, simon.sparre@vittra.se. Alexandra tjänstgör måndag – torsdag.

Mikael Schierenbeck, kontaktas via specialpedagogen.

Zeynep Tjörnvik, kontaktas via skolsköterskan.

Hittade du inte vad du letade efter?