Hallå där Carlos Santis, rektor på Vittra Gävle!

För två år sedan tog friskolan Lyftet i Gävle klivet in i AcadeMedia och skolgruppen Vittra. Skolans rektor Carlos Santis har varit med på resan när skolan blev en del av Vittra. Här berättar han hur ägarbytet påverkat skolan och hans eget uppdrag som rektor.
Carlos Santis som är rektor på Vittra Gävle.

Carlos Santis har tagit steget från ägare och huvudman till rektor för grundskolan som idag heter Vittra Gävle

Berätta, vad låg till grund för beslutet att bli en del av AcadeMedia?

Det var en mängd faktorer som ledde fram till beslutet, men framförallt är det en trygghet att ingå i en större koncern, ensam är inte alltid stark. Den uppbackning och expertis som vi nu får är ovärderlig för skolan i stort men också för mig som rektor. Jag kan nu fullt ut vara skolans rektor och har lämnat över huvudmannauppdraget.

Hur kom det sig att skolan blev just en Vittraskola?

Det var ett självklart val för oss då Vittras vision stämmer väl överens med den som skolan redan hade och strävade mot. Vi är en samhällsengagerad skola där målet är att eleverna ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.

Vad har det inneburit för dig som rektor?

En solklar förändring till det bättre. Jag har numera kollegor som jag kan både nätverka med och utbyta erfarenheter med. Jag har haft förmånen att arbeta nära Vittras utbildningsdirektör och jag är uppbackad i mitt arbete av Vittras skolchefer. Det ska också nämnas att vi som skola har tillgång till massor av kompetens inom olika områden, vilket underlättar mitt arbete som många gånger är väldigt komplext.

En foto taget ovanifrån på Vittra Gävles skolgård.

Vittra Gävle ligger i stadsdelen Andersberg och har elever från förskoleklass till årskurs 9. I augusti 2021 blev skolan en del av AcadeMedia och skolgruppen Vittra.

Vad tycker lärare och vårdnadshavare, så här ett och ett halvt år senare?

Det fanns en oro till en början, något som är naturligt när det sker stora förändringar. De förändringar som har skett har varit till det bättre och uppfattningen är att det varit ett rätt beslut. Övergången har känts naturlig trots allt, detta då skolans och Vittras vision går hand i hand.

På vilket sätt märker era elever att skolan numera är en del av Vittra?

Vittraboken har varit ett nytt inslag i undervisningen som eleverna inte haft tidigare. Detta arbetar hela skolan med, från förskoleklass till årskurs 9. Man har i år även jobbat mer tematiskt och haft fokus på Vittraförmågorna, som bland annat handlar om förmågor som tilltro, ansvar, kreativitet och uthållighet. Vi ser detta med att bli en “Vittraskola” som en långsam process som jag tror kommer att växa mer och mer för varje läsår. Otroligt nog så är känslan hos många elever redan att vi är en Vittraskola, speciellt i de lägre åldrarna.

Kan du berätta om något roligt som är på gång?

Vår skola befinner sig i en ständig utvecklingsprocess. Men konkreta saker som är på gång är en ny hemkunskapssal och även en multisportarena på vår skolgård. Just multisportarenan har varit lite av en dröm, då vi vet att den kommer att ge mycket glädje för våra elever men också för hela stadsdelen Andersberg.