×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Frösundas förskola i Solna

Vittra Frösundas förskola är en förskola med 80 barn uppdelat på 5 avdelningar, två grupper för de yngre barnen och 3 grupper för de äldre barnen. Vi har ett stort samarbete mellan grupperna på förskolan för att barnen ska utvecklas och utmanas i det man behöver kunna som ettåring tills att man är fem och redo för skolstart.

Våra måltider äter de yngre barnen inne på sina respektive avdelningar medan de äldre barnen äter lunch och mellanmål i matsalen. Matsalen är en naturlig träffpunkt för barnen på förskolan och eleverna samt personalen i skolan vilket ger en bra förberedelse och trygghet inför skolstarten.

När du tackat ja till förskoleplatsen återkommer vi med information gällande ditt barns inskolning.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Välkommen att besöka oss på Vittra Frösunda

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.