SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro skolan

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa 08-444 95 90 innan kl. 08.15. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Sjukfrånvaro förskolan

Förskolebarnen kan även sjukanmälas direkt till förskolans telefon 08-444 94 73, vi önskar även att ni friskanmäler era barn dagen innan de ska komma tillbaka efter sjukdom.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft. För åk 3, 6 och 9 beviljas inga ledigheter i och med att de nationella proven genomförs i dessa årskurser.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast fyra veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledig. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut. Ditt barns fritids- och förskoletider lägger ni in i Mina tider på SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?