SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Om Vittra Frösunda

På Vittra Frösunda strävar vi efter att bygga en verksamhet för våra barn och elever som inspirerar, väcker nyfikenhet och lust att lära, som utmanar och väcker frågor. Att vara hos oss ska kännas meningsfullt, spännande och roligt – det är då lärande sker som bäst.

Vår målsättning är att förbereda våra barn och elever för ett liv på 2000-talet, vilket innebär flera olika saker: att ständigt kunna lära nytt, att behålla sin nyfikenhet, att tänka kreativt, att kunna ta ställning, att värdera information och att behärska daglig problemlösning.

Lärande sker i huvudsak i samspel med andra, därför är det viktigt att alla våra barn och elever får möjlighet till att utveckla sin förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra. Samtidigt som vi verkar för ett väl fungerande socialt samspel på skolan, ska var och en få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina individuella behov, förutsättningar och intressen –varje barn och elev ska få möjlighet att komma till sin rätt hos oss!

Vi arbetar utifrån nationella styrdokument, såsom skollag och läroplaner. När dagens förskolebarn och grundskoleelever lämnar vår skola ska de ha med sig godkända betyg i alla ämnen, god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar samt kunskap om och förståelse för de kompetenser och förmågor som efterfrågas i arbetslivet. Vi ger våra elever en stark tro på sin egen framtid helt enkelt.

AnnSofi Rydholm
Rektor och förskolechef

Hittade du inte vad du letade efter?