SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor.

Matråd

En grupp elever träffar representanter från köket för att vara med och påverka skolmaten och miljön i matsalen.

Föräldraråd

Vår skola och förskola har var sitt föräldraråd med ett antal föräldrarepresentanter: Förskoleforum och Föräldrarådet. För att ingå i något av råden ansöker man hos rektor AnnSofi Rydholm. Råden ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?