SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

Sker varje termin där Utvecklingsplanen (UP) tas fram och revideras.

Vittrabok

Barnen har en egen bok för att följa och utvärdera sitt lärande. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i barnens utveckling. Här hittar du som förälder även barnens UP.

Schoolsoft

Schoolsoft – den digitala Vittraboken. Med din personliga inloggning kan du göra frånvaroanmälningar, ta del av scheman, veckobrev och annan viktig information.

Hittade du inte vad du letade efter?