SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Frösunda

Den dagliga verksamheten

Morgonsrutiner

Förskolan öppnar kl. 07.00. Vår välkomstpedagog tar alltid emot er på förskolan och fyller i att ni är på plats. Från kl. 07.30 tar två-tre grupper emot ute på gården och en-två grupper tar emot inne. Vi har ett schema för varje grupp angående inne- och utevistelse som sitter på informationstavlan i hallen. Fram till kl. 09.00 samarbetar alla avdelningar. Kl. 09.00 är alla pedagoger och barn på plats och den pedagogiska verksamheten börjar.

Schema

Beroende på vilket schema/ struktur det är för dagen har de olika grupperna olika aktiviteter. Pass inomhus med temaarbeten, Vittrabokspass eller barnens val. Utevistelse med temaarbeten, utflykter eller lek på gården. Vi erbjuder alltid alla barn utevistelse minst en gång om dagen.

Beroende på vilken grupp ert barn går i ser dagarna olika ut, gemensamt för alla grupper är att vi på förmiddagen har fruktstund, lunch från kl. 10.30 – 11.30, vila för de som behöver samt mellanmål från kl. 13.30 – 14.00.

Daglig samling

Alla avdelningar har daglig samling, antingen innan lunch eller efter lunch, under samlingen går vi genom vilka som är på plats, vad dagen har att erbjuda eller vad vi gjort under dagen, vi reflekterar även över våra arbeten och utflykter.

Hämtning

På eftermiddagen ca kl. 15.00/15.30 samarbetar vi alla grupper och är då antingen inne eller ute. När man hämtar sitt/sina barn är det viktigt att man säger hej-då och ”prickar av sig” hos ”hej- då pedagogen” innan man går hem. Hej-då pedagogen har alltid en gul väst för att synas och det är även av denna ni får information om hur ert barns dag har varit. Från kl. 17.00 samarbetar vi även med fritids. Förskolan/fritids stänger kl. 17.30.

Hittade du inte vad du letade efter?