SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Frösunda

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Barnråd

Förskolan har ett barnråd där några av de äldsta barnen träffas på samma sätt som elevrådet.

Föräldraråd

För att ingå i Föräldrarådet ansöker man hos förskolechef AnnSofi Rydholm. Råden ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?