SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Frösunda
Anders Lundströmsgata 5
16973 Solna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: AnnSofi Rydholm, annsofi.rydholm@vittra.se,070-556 26 24

Specialpedagog: Ulrika Rydsheim, ulrika.rydsheim@vittra.se, 08-444 95 92.

Socialpedagog seniorer : Frans Gabro, kontaktas via e-post:  frans.gabro@vittra.se

Socialpedagog juniorer: Resul Durna, kontaktas via e-post: resul.durna@vittra.se

Skolsköterska: Eva Thanger, kontaktas via e-post: eva.thanger@vittra.se
Skolsköterskan tjänstgör: måndag-onsdag

Skolkurator: Åsa Furn, kontaktas via e-post: asa.furn@ga.sjolinsgymnasium.se
Skolkurator tjänstgör: tisdagar.

Skolläkare: Anna Winkelsjö, kontaktas genom skolsköterskan.

Skolpsykolog: Barbara Gordan, erhålls genom elevhälsan och Ulrika Rydsheim.

SYV: Fatimah Abou El Oula, kontaktas via e-post: fatimah.aboueloula@vittra.se

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?