SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Frösunda

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Frösunda
Anders Lundströmsgata 5
16973 Solna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: AnnSofi Rydholm, annsofi.rydholm@vittra.se,070-556 26 24
Specialpedagog: Ulrika Rydsheim, ulrika.rydsheim@vittra.se, 08-444 95 92.

Specialpedagog: Malin Lindahl, malin.lindahl@vittra.se, 08-4449470
Socialpedagog:
Skolsköterska: Eva Thanger, kontaktas via e-post: eva.thanger@vittra.se eller telefon 073-5264862
Skolsköterskan tjänstgör: måndag-torsdag
Skolläkare: Stefan Holmström, kontaktas genom skolsköterskan.
Skolpsykolog: erhålls genom elevhälsan och Ulrika Rydsheim.
Skolkurator: Camilla Majunie, kontaktas via e-post: camilla.majunie@vittra.se eller telefon 08-4449470
Skolkurator tjänstgör: onsdagar.

SYV:Madeleine Åsbrink , madeleine.asbrink@vittra.se

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?