Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vår mat

Här kan du läsa mer om skolmaten, vilka tider den serveras samt få mer information kring hur du hittar veckomatsedeln och anmäler specialkost.

Maten på Vittra Forsgläntan tillagas i vårt egna kök.

Fritids

Mellanmål serveras kl 14.00–15.00.

Grundskola

Lunchen serveras kl 10.30–12.15.

Veckomatsedel

Matsedeln för veckan hittar du på Schoolsoft.

Specialkost

Är ditt barn i behov av specialkost eller har någon allergi anmäler du detta till skolan via Schoolsoft.

var-mat