×
 

Om oss på Vittra Forsgläntan

Hos oss går elever från förskoleklass upp till årskurs 9

Att ditt barn får vara sig själv och känner sig lyssnad på, det är det viktigaste för oss på Vittra Forsgläntan. Här hjälper vi våra elever att hitta sitt mod, våga ta plats och argumentera för sina åsikter.

Vi jobbar aktivt med ett medvetet lärande, bland annat genom åldersblandade kulturdagar och under Vittrasamlingarna, där vi tar upp olika teman kopplat till värdegrund och låter de äldre eleverna undervisa för de yngre. Det gör att eleverna lär om sig själva för att på så sätt förstå samhället och världen.

Vittra Forsgläntan har nya ljusa lokaler, vackert inbäddade i naturen nära Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
Lärare diskuterar en uppgift med elever i klassrum på Vittra