SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Forsgläntan

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola har ett föräldraråd med ett antal föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor Sandy Björnwall. Rådet ses två gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor och planerar och genomför vår årliga Vittradag.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?