SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Forsgläntan

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Forsgläntan
Forsgläntevägen 3
434 46 Kungsbacka

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Sandy Björnwall, sandy.bjornwall@vittra.se, 0300-31834
Biträdande rektor: Annica Torstensson, annica.torstensson@vittra.se, 0300-31831

Skolsköterska: Åsa Andersson, asa.andersson@vittra.se, Natalie Holst, natalie.holst@vittra.se, 0300-31833.                  Skolsköterskan tjänstgör: måndag-torsdag 8-15.
Skolläkare : Mia Luther, nås via skolsköterskan.
Kurator: Hanna Wulkner, nås via skolsköterska eller ansvarspedagog.
Skolpsykolog: Johan Diedrichs, nås via skolsköterskan.
Specialpedagog: Åse Bengtsson, ase.bengtsson@vittra.se
Speciallärare: Angelica Olofsson, angelica.olofsson@vittra.se
                                                                                                            

 

Hittade du inte vad du letade efter?