×

Antagningsprocess

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhanteringen och antagningen till våra skolor.

Våra grundskolor tar främst emot nya elever till augusti eller i samband med skolloven och våra förskolor tar emot barn kontinuerligt under året i mån av plats.

Hos Vittra Forsgläntan använder vi följande urvalsgrunder:

Syskonförtur

Elever med syskon som går vid samma skola vid antagningstillfället erbjuds förtur i mån av plats. Det här gäller elever som söker till förskoleklass eller årskurs 1–9 under förutsättning att det andra syskonet går på den sökta skolan det kommande läsåret samt är folkbokförd på samma adress som det sökande syskonet. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Anmälningsdatum

Den elev som stått i kö längst erbjuds plats först.

antagningsprocess

Så går ansökan till – steg-för-steg

Läs på om skolan

Du vet bäst vad ditt barn motiveras av, så innan du söker är det bra att läsa om hur vi jobbar på Vittra Forsgläntan. Det kan du gör här!

Besök oss

För att få en uppfattning om hur skolan verkar, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

Ställ dig i kö

När ni bestämt er fyller du i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Nu samlar du ködagar!

Antagningsbesked

När det är din tur i kön får du ett erbjudande om plats. Du har då en viss tid på dig att tacka ja. Har du fler funderingar – läs under vanliga frågor.

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta administratören på skolan för mer information.

Står mitt barn i kö?

Har du gjort en ansökan till skolan och du fått en bekräftelse genom att landa på vår ”tack för din anmälan-sida”, så har anmälan gått igenom och ditt barn står i kö hos oss.

 

Vad har ni för kösystem?

Hos Vittra använder vi följande urvalsgrunder:

• Organisatoriskt samband

Elever som redan går vid skolenhet erbjuds förtur till närliggande enhet. Vi antar elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

• Syskonförtur

Barn med syskon som går i samma skola vid antagningstillfället erbjuds förtur i mån av plats. Det här gäller för barn som söker till förskoleklass eller årskurs 1–9 och det andra syskonet måste gå på den sökta skolan det kommande läsåret och vara folkbokförd på samma adress som det sökande syskonet. Här antar vi också i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

• Anmälningsdatum

Det barn som stått i kö längst erbjuds plats först.

När får jag antagningsbesked?

Har du sökt via en kommun får du svar efter att skolvalet har stängt, datumen varierar lite beroende på vilken kommun du bor i. Men någonstans mellan mars–april får du antagningsbesked inför kommande höst. Har du sökt direkt till oss så skickar vi erbjudande när vi har platser att erbjuda. När intaget sker beror på när och hur platserna blir tillgängliga, men i samtliga fall tillämpar vi vår raka kö.

Har du frågor om våra antagningsrutiner?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.