GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Experter vässar våra förskolors internutbildningar

Vittra och Pysslingen fortsätter att satsa på gemensamma interna utbildningar för pedagogerna i förskolan. I höst är utbildningarna fler än någonsin, liksom antalet externa experter, bland annat Södertörns Högskola, Inside team, Forskarfabriken, Smittskydd Stockholm och Schoolsoft.

Varje fredag erbjuder förskolornas kvalitetsavdelning heldagsutbildningar för alla medarbetare på AcadeMedias förskolor. Utbildningarna hålls gemensamt för Vittra och Pysslingen som tillsammans har 148 förskolor runt om i Sverige. Vilka som deltar från förskolan varierar, men all personal som är verksam inom förskolan är välkomna. Det är upp till varje förskolas ledning att besluta om vem eller vilka som ska gå.

Över 1 200 deltagare

Initiativet med interna utbildningar startade förra året och har hittills lockat över 1 200 deltagare från Vittra, Pysslingen Förskolor och Pysslingen Skolor .

– Syftet med att erbjuda den här typen av utbildningar är att ge förskolor möjlighet till kompetensutveckling samt bidra till en högre kvalitet och ökad likvärdighet i förskolan säger Sara Lindberg, kvalitetschef.

Fler samarbetspartners för ökad expertis

I år finns det 15 utbildningsområden för förskolorna att välja mellan och varje utbildning erbjuds vid tre olika tillfällen. På schemat står bland annat ”Teknik”, ”Flerspråkighet”, ”Lärmijö” och ”Digitalisering”. Områdena är utvalda utifrån förskolornas kvalitetsmodell ”funktionell kvalitet i förskolan” och tar även avstamp i aktuell forskning samt i vad förskolorna själva efterfrågar. Flera externa samarbetspartners är knutna till initiativet, i år är dessa Södertörns Högskola, Inside team, Forskarfabriken, Smittskydd Stockholm och Schoolsoft.

Lära av varandra

En ambition med utbildningarna är att skapa en mer likvärdig förskola och att öka medvetenhet om den funktionella kvalitetens koppling till de insatser som görs i förskolan.

– Det kan vi göra genom att pedagoger möts utifrån samma innehåll och lär av varandra. Vi vill stödja och utveckla alla som jobbar med barnen i förskolan, inte bara en viss yrkesroll. Vårt mål är att få saker och ting att hänga ihop och att pedagoger ska återvända till sina verksamheter och tydligt se hur deras arbete är kopplat till den funktionella kvaliteten, säger Sara Lindberg.

Uppskattade av förskolans personal

Sedan september 2016 har utbildningarna haft över 1200 deltagare. Att allt fler anmäler sig till utbildningarna är ett kvitto på att initiativet har varit framgångsrikt, och förskolorna vittnar själva om en ökad kvalitet i verksamheten. Sara Persson, biträdande förskolechef på Vittra Gerdsken i Alingsås, är en av de 1200 deltagarna.

– Jag har varit på många föreläsningar och utbildningar genom åren, men den här lämnade jag med en extra stark positiv känsla. Utbildarens raka och ärliga sätt att förklara vårt uppdrag, hur vi ska bemöta och se varje barn, var väldigt bra. Jag är stolt över att jobba i ett företag som ger mig möjligheten att få tänka tillsammans med så många kloka och erfarna människor, säger hon.

Bidra till ett bättre Förskolesverige

I takt med att allt fler pedagoger och förskolechefer har gått utbildningarna ökar också kraven på innehållet. Det tycker Sara Lindberg är bra, och det finns planer på att utveckla utbildningarna framöver.

– De deltagare som går flera utbildningar blir mer och mer kompetenta och mer medvetna om förskolans uppdrag. Vi vill också sprida kunskapen utanför vår organisation och på så vis bidra till ett bättre förskolesverige. Formen för våra utbildningar kommer vi att behålla, men innehållet kommer att utvecklas. Det här har verkligen slagit väl ut och det känns bra att kunna erbjuda ett forum för kontinuerlig kompetensutveckling, säger Sara Lindberg.

De här är de 15 utbildningsområdena som erbjuds i år:

 1. Funktionell kvalitet: Kvalitetsutvecklare och försteförskollärare, AcadeMedia.
 2. Barns inflytande: Janos Abonyi, specialpedagogisk samordnare, AcadeMedia.
 3. Teknik: Tomas Bollner, lektor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola.
 4. Flerspråkighet & språkutveckling: Mathias Hillin, kvalitetsutvecklare AcadeMedia
 5. Naturvetenskap & språk: Hanne S Finstad, filosofie doktor i biokemi och VD på Forskarfabriken.
 6. En god lärmiljö: Kvalitetsutvecklare och försteförskollärare, AcadeMedia.
 7. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Patric Sahlén, forskare, adjunkt och projektledare vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola.
 8. Lekfull matematik i förskolan: Anna Kärre, utbildare och förskollärare, Lännersta skola.
 9. En god lärmiljö: Kvalitetsutvecklare och försteförskollärare, AcadeMedia.
 10. Digitalisering: Fredrik Birath, kvalitetsutvecklare, AcadeMedia.
 11. Analys & prognos: Kvalitetsutvecklare och försteförskollärare, AcadeMedia.
 12. Möta barn i behov av stöd: Pernilla Röjdmark, VD och verksamhetsansvarig, Inside Team.
 13. Riktlinjer smittskydd: Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm.
 14. Schoolsoft: Roland Jarlbäck, Utbildning Schoolsoft.
 15. Att leda och organisera lärandeprocesser 1–12 år: Ingela Netz, rektor och förskolechef samt Eva-Lena Ring, rektor och förskolechef, Pysslingen Skolor.

Fakta om helpdesk

– Styrd Helpdesk är en form av workshop där du själv eller tillsammans med någon eller några kollegor kan komma och fördjupa er inom ett för er prioriterat område. Utbildningarna innehåller både föreläsningar med faktainnehåll och arbeten i grupp, där deltagarna kan dela med sig av idéer och erfarenheter till varandra. Tanken är att pedagogerna ska kunna koppla utbildningens innehåll till sitt lokala arbete i förskolan, säger Sara Lindberg.

Eva Appelgren

Publicerad 1 september, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?