Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Kategori: Kollegialt lärande

Interna utbildningar för förskolan gör succé

Varje vecka anordnar vår kvalitetsstab interna heldagsutbildningar för förskolans pedagoger. Hittills i höst har de 14 olika utbildningarna redan haft över 650 deltagare och sedan starten har de nått ut…

Veckovisa interna utbildningar för en ännu bättre skola

Sedan den 1 september erbjuder kvalitetsstaben för AcadeMedias grundskolor, där Vittra ingår, interna utbildningar för att stödja skolor i deras arbete med att bli ännu bättre på att få eleverna att…

Experter vässar våra förskolors internutbildningar

Vittra och Pysslingen fortsätter att satsa på gemensamma interna utbildningar för pedagogerna i förskolan. I höst är utbildningarna fler än någonsin, liksom antalet externa experter, bland annat Södertörns Högskola, Inside team, Forskarfabriken,…

Öppen lektion på Vittra Telefonplan

Det är inte varje dag som matematiklektioner har publik. Men tidigare i eftermiddags hade många nyfikna sökt sig till Vittra Telefonplan för att vara med på den öppna lektion (public…

Från IKT- rookies till experter

För ett och ett halvt år sedan var IKT (informations- och kommunikationsteknik) på Vittra Frösunda i Solna ett begrepp utan innehåll. Idag är IKT en naturlig del av både lärarnas…

Årets sista träff med tema Bornholmsmodellen

Under läsåret 2016-2017 har vi fördjupat oss i Bornholmsmodellens arbetssätt och den femte och sista träffen hade vi på Vittra Luma Park. Syftet med studieträffarna har varit att vi i…

Ökad likvärdighet när lärare rättar tillsammans

I ett rum på andra våningen på Vittra Vallentuna pågår ett intensivt arbete. Tre svensklärare, tillika förstelärare, rättar de nationella proven i svenska för årskurs 6 tillsammans. På två dagar…

Hittade du inte vad du letade efter?