×
 

Om oss på Vittra Brotorp

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

På Vittra Brotorp formar vi självständiga elever som tar ansvar för sig själva, varandra och samhället. Till vår hjälp har vi Vittraböckerna, där eleverna kan följa sin egen utveckling och känna stolthet över sin förmåga att lära nya saker. Lika viktiga är våra nära pedagogiska relationer, där vi ser eleven och tar tillvara på deras potential.

Två av våra fokusområden är digital kompetens, där barn och elever får utveckla sina digitala förmågor, och läs- och språkutveckling där vi stimulerar våra barn och elever att bli goda läsare med ett rikt språk redan från tidig ålder.

Vittra Brotorp ligger i Sundbyberg och i moderna lokaler som vi flyttade in i 2012.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
Tre lärare med iPad i samtal på Vittra