Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Om Vittra

Vittra är ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor,  7 900 barn och elever och 1100 medarbetare. Vi har bedrivit skolverksamhet sedan 1993 och vår idé är fortfarande densamma: att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande.

Vi erbjuder våra barn och elever en trygg start på lärandet och en undervisning som bygger på deras nyfikenhet och lust att lära. Vi vill ge dem kunskaper som kan växa och ge dem goda förutsättningar för framtida studier och liv. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling, med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling.

Vittras pedagogik

Vittras pedagogiska inriktning bottnar i Maria Montessoris läror, men också i Reggio Emilias, med det kompetenta barnet och det livslånga lärandet som utgångspunkt respektive mål. Även om vår pedagogiska utgångspunkt är densamma än idag så har undervisningsmetoderna förändrats med tiden. För att kunna ge våra barn och elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas tar vi till oss av den senaste forskningen och samhällsutvecklingen när vi utvecklar undervisningen. De undervisningsaktiviteter och metoder som används i våra verksamheter ska alltid vara de mest effektiva när det gäller att öka lärandet och måluppfyllelsen.

Undervisningen på en Vittraskola idag kännetecknas av sammanhangsstyrd undervisning, med ämnesövergripande projekt i längre arbetspass och lärarstilen scaffolding, vilken betyder en lärarledd, barn-/elevaktiv undervisning som fångar barnens/elevernas intresse och motiverar till lärande. Du kan läsa mer om hur vi arbetar under fliken Skola respektive Förskola (finns endast där vi erbjuder det).

Värderingsstyrd organisation

I Vittra är vi värderingsstyrda. Det betyder att de gemensamma kärnvärdena ansvarstagande, inkluderande och tydliga genomsyrar allt vi gör. Det är genom att vara ansvarstagande, inkluderande och tydliga som vi bygger en stark gemenskap där våra barn och elever kan känna trygghet och lust att lära. Du kan läsa mer om vårt trygghetsarbete här.

Bakgrund och historia

I juli 1992 genomfördes friskolereformen i Sverige. Den innebar att alla elever bär med sig en statlig skolpeng oavsett till vilken skola de väljer att gå. Friheten för barn, ungdomar och föräldrar att själva välja skola ökade liksom mångfalden och konkurrensen. Sollentuna norr om Stockholm var en av de första kommunerna att anamma reformen och uppmuntrade skolledare i kommunen att bryta sig loss och starta sina egna verksamheter för att på sikt bidra till en ökad kvalitet i förskola och skola. Två förskolechefer i Sollentuna, Helena L’Estrade och Katty Uussaar, upplevde att det kommunala styret gjorde det svårt att driva pedagogisk utveckling och lockades av möjligheterna att skapa något nytt för barnen i sina förskolor. Tillsammans med Stig Johansson och Lage Carlsson, båda med bakgrund i dåvarande Svenska kommunförbundet, startade de 1993 Vittras första förskolor i Sollentuna. Den första grundskolan invigdes 1994.

Till en början bar skolorna rektorns namn, ett slags hommage, en hyllning, till den pedagogiska ledaren på skolan. Exempelvis hette Vittra Gersken tidigare Gustavssons och Vittra Frösunda hette Wisénska. Från och med 2006 heter alla skolor Vittra, följt av den geografiska orten.

Namnet Vittra är i sig en lek med ord där slutresultatet har sitt ursprung dels i begreppet vitterhet som betyder bildning eller lärdom, dels i vittror – ett mytiskt folk inom den nordiska folktron.

Vittras organisation

Vittra ägs sedan 2008 av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia är verksamt i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. I AcadeMedias för- och grundskolesegment ingår utöver Vittra även Pysslingen Förskolor och Pysslingen Skolor. Här kan du läsa mer om våra ägare.

Hittade du inte vad du letade efter?