Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Klagomål och synpunkter

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Därför är det viktigt att vi får information om brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra verksamheten. I första hand ska du vända dig till ansvarspedagogen, därefter följa vår ansvarsordning, så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera synpunkterna. Synpunkter och beröm kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna synpunkter anonymt även om de blir svåra för oss att följa upp.

Kontaktuppgifter

Bitr. rektor: Anna Olsson Svahn, anna.olssonsvahn@vittra.se
Bitr. förskolechef: Yoshiko Katori, yoshiko.katori@vittra.se
Rektor/förskolechef: Inger Tegelström, inger.tegelstrom@vittra.se
Verksamhetschef (huvudman): Anneli Wisén, anneli.wisen@vittra.se

Återkoppling

Inom 3 dagar får du en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du få ett svar på hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter

Gäller ditt klagomål kränkning eller diskriminering kan du höra av dig direkt till Vittras Barn- och elevombud Rebecca Jernström, rebecca.jernstrom@academedia.se.

Hittade du inte vad du letade efter?