Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Skolstart och inskolning

Ni som sökt fritidsverksamhet har möjlighet att delta i den från och med den 8 aug 2015. Den officiella inskolningen av våra nya miniorelever, förskoleklass till åk 3, börjar vid skolstarten den 15 augusti 2015. Om du har omsorgsbehov innan den 8 aug, ta kontakt med vår administration.

Uppropsdagen förskoleklass

Vi samlas på skolgården den 15 augusti kl. 14.00 och dagen beräknas hålla på fram till kl. 15.30. För de elever som har anmält plats till fritidsverksamheten är ni även välkomna innan uppropstiden. Fritids öppnar kl. 07.30. För den som ansökt om morgonfritids sker öppning på förskolan kl. 07.00. Efter en gemensam uppropsfest och presentation av lärare och övrig personal på skolan trä as elever och föräldrar i sin ansvarsgrupp fram till ca kl. 15.00. Därefter bjuds föräldrar in till ett föräldramöte då vi går igenom vårt kommunikationssystem SchoolSoft samt övrig information. Detta möte är ett bra tillfälle för er att träffa andra föräldrar och era barns nya lärare och pedagoger. Vi rekommenderar att minst en förälder från familjen deltar. Vi samlas i matsalen kl. 15.10.

För nya elever och föräldrar åk 1-9

Vi samlas på skolgården den 15 augusti kl. 14.00 och dagen beräknas hålla på fram till kl. 15.00. För de elever som har anmält plats till fritidsverksamheten är ni även välkomna innan uppropstiden. Fritids öppnar kl. 07.30. För den som ansökt om morgonfritids sker öppning på förskolan kl. 07.00. Efter en gemensam uppropsfest och presentation av lärare och övrig personal på skolan träffas eleverna i sina ansvarsgrupper fram till ca.kl. 15.00. Därefter bjuds föräldrar in till ett föräldramöte då vi går igenom vårt kommunikationssystem SchoolSoft samt övrig information. Detta möte är ett bra tillfälle för er att trä a andra föräldrar och era barns nya lärare och pedagoger. Vi samlas i matsalen kl. 15.10.

Hittade du inte vad du letade efter?