SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet träffas en gång i månaden. Representanter är valda i varje ansvarsgrupp i årkurs 1-9. Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Matråd

En grupp elever träffar representanter från köket för att vara med och påverka skolmaten och miljön i matsalen. Representanter utses från årskurs 4-9.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett öppet föräldraråd/föräldraforum. Föräldraforumet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Efter en gemensam start brukar förskolan och skolan dela upp sig.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?