SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Fritidshem

På Vittra Brotorp arbetar vi aktivt med att utveckla fritidshemmets utveckling. Eftersom tiden på fritidshemmet utgör elevernas halva skoldag är det mycket viktigt att verksamheten är pedagogisk, dvs. pedagogiskt planerade aktiviteter som utgår ifrån styrdokumenten (Lgr 11, kap 1,2 & 4 och Allmänna råd Fritidshem), samt utifrån elevernas intressen och behov. Vår fritidsverksamhet präglas därför av stimulerande och meningsfulla aktiviteter och andra sammankomster. För att komplettera skolan har gården nyligen fräschats upp med nya lekytor och ett väldigt välutvecklat och fungerande rastförråd, där eleverna får träna på ansvar och inflytande. Gården och det informella och praktiska lärandet är delar där Fritidslärarna (Grundlärare fritidshem) /Fritidspedagogerna har sitt största kunnande och att få arbeta med dessa bitar blir även viktigt i den egna professionsutvecklingen som pedagog.

Science club

Vi driver också olika projekt för att ge eleverna nya intressen eller möjligheter att få utöva ett av sina största intressen. Denna termin valde vi att starta upp Science Club som är ett projekt där eleverna får utveckla sitt intresse för, eller skapa ett nytt intresse för, matematik och naturorientering genom att utföra olika experiment. Viktigt att poängtera här är att projektet inte har någon kunskapsbedömning, dvs. att eleverna blir bedömda eller att det är ett komplement till skolan i den utsträckningen att ”svagare” elever i ovanstående ämnen skall få extraträning. Projektet bygger helt och hållet på frivillighet och att eleverna ska få göra något de har ett stort intresse för eller vill utveckla ett intresse för. 

Tider och upplägg

Fritidsverksamheten pågår mellan kl. 07.30-08.30, samt mellan kl. 14.00 -17.30. Om du har behov av morgonfritids anmäler du detta till administratören och lägger in det i SchoolSoft.

Förmiddag

När fritids öppnar på morgonen samlas vi på skolgården från kl. 07.30. För den förälder som har omsorgsbehov innan kl. 07.30 lämnas barnet på förskolan från kl. 07.00.

Eftermiddag

Mellanmål serveras kl. 14.15-15.00 för de barn som går på fritids. Fritids har gemensam stängning tillsammans med förskolan. Kl. 16.45 samlas alla barnen antingen inne på förskolan under vintern eller ute på skolgården när det blir varmare. Information om var stängningen sker ges i god tid innan. Varje eftermiddag erbjuder vi aktiviteter som barnen själva väljer om de vill delta i. En stor del av eftermiddagsverksamheten är vi utomhus. Se därför till att era barn har kläder efter väder.

Vid lämning och hämtning vid fritidsverksamheten är det viktigt att de ”prickas av” av en vuxen hos fritidspersonalen. Om annan vuxen än förälder hämtar föranmäls detta till fritidspersonalen genom att fylla i blanketten Överenskommelse om hämtning som finns att hämta vid administrationen. Blanketten finns även i SchoolSoft under Filer och länkar.

Öppen fritidsklubb

Öppen fritidsklubb riktar sig till elever i årskurs 4-6. Intresseanmälan till Klubben hämtas hos Administrationen och eleven bestämmer själv vilka dagar den önskar komma till klubben och även när den vill går hem. Ett enkelt mellanmål serveras dagligen. Måltidskort för mellanmål finns att köpa samt måltidskort för lunch, om ni önskar lunch under loven. Fritidsklubbsverksamheten pågår mellan kl. 15.00 -17.00 varje dag utom under jullovet och sommarlovet. De dagar som fritidshemmet har stängt för UF-dag är även fritidsklubben stängd.

Hittade du inte vad du letade efter?