Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

Sker varje termin där Utvecklingsplanen (UP) tas fram och revideras. I utvecklingssamtalet samtalar vi om ditt barns intressen och behov, vad hen tycker om att göra. Fokus ligger på förskolans verksamhet och i utvecklingsplanen sammanfattar vi vad och hur förskolan ska arbeta för att möta ditt barns och gruppens behov. Förskolans läroplan Lpfö98/rev -10 är noga med att det inte är barnens kunskapsutvecklingsnivå som ska dokumenteras. Utvecklingsplanen finns tillgängligt på SchoolSoft.

Sammanfattning

I slutet av varje läsår skrivs en sammanfattning av barnets år.

Pluttra

Pluttra är ett verktyg för dokumentation och information om vad som hänt/händer i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt vara närmare ditt barns vardag och följa lärande, samspel och utveck- ling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för gruppen eller ditt/dina barn lättåtkomligt för dig via Pluttra på webben.

Hittade du inte vad du letade efter?