Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Brotorp

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

Sker varje termin där Utvecklingsplanen (UP) tas fram och revideras. I utvecklingssamtalet samtalar vi om ditt barns intressen och behov, vad hen tycker om att göra. Fokus ligger på förskolans verksamhet och i utvecklingsplanen sammanfattar vi vad och hur förskolan ska arbeta för att möta ditt barns och gruppens behov. Förskolans läroplan Lpfö98/rev -10 är noga med att det inte är barnens kunskapsutvecklingsnivå som ska dokumenteras. Utvecklingsplanen finns tillgängligt på SchoolSoft.

Sammanfattning

I slutet av varje läsår skrivs en sammanfattning av barnets år.

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?