SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Den dagliga verksamheten

Lämning och hämtning

På vår förskola ser vi gärna att alla barn är på plats senast kl. 09.00, då våra arbetspass/projekt börjar. Vid lämning vill vi att du som lämnar söker upp en pedagog så att vi vet att ditt barn har kommit för dagen.

Vid hämtning efter kl. 17.00 slår vi ihop barngrupperna och verksamheten på fritidshemmet. Under vinterhalvåret är vi i förskolans lokaler. Under vår, sommar och höst är vi på skolans gård.

Föräldrar som är vårdnadshavare ska skriftligen godkänna de personer som får hämta deras barn från förskolan.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och i varje grupp finns pedagoger som an- svarar för utvecklingssamtalet och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med pedagogerna för att följa ditt barns utveckling.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, Uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på förskolan.

Hittade du inte vad du letade efter?