Vittra genomför en gemensam inspirationsdag

vittrainspiration

Under höstlovet genomför Vittra en digital medarbetardag under temat Vittra Inspiration. Närmare 1000 medarbetare tar del av en inspirerande livesändning som syftar till att skapa stolthet och att inspirera medarbetare i pågående utvecklingsarbete.

Måndagen den 26 oktober genomför Vittra en gemensam inspirationseftermiddag för närmare 1000 medarbetare. Det är under eftermiddagen på en av de utvärderings- och förberedelsedagar Vittra alltid har under höstlovet, som alla medarbetare får möjlighet att samlas för nya perspektiv och gemensam inspiration i pågående utvecklingsarbete. 

Vittra Inspiration sänds live från en studio och medarbetare ser sändningen tillsammans på sin enhet. Programmet innehåller såväl samtal och inspiration från studion, som inslag och hälsningar från några av Vittras verksamheter. Allt med fokus på att möjliggöra mod och medvetet lärande för barn och elever. 

I studion finns gäster som hjärnforskaren Katarina Gospic och författaren Klas Hallberg. Även Vittras utbildningsdirektör Anneli Wisén och AcadeMedias segmentschef Jens Eriksson deltar. 

Viktiga inslag i programmet är också förinspelade beskrivningar från några av Vittras enheter om hur de arbetar för att skapa en modig kultur och att bidra till barn och elevers samhällsengagemang. 

- Vi hoppas verkligen att våra medarbetare känner att Vittra Inspiration blir ett värdefullt inslag i varje enhets pågående utvecklingsarbete. Och att alla känner stor stolthet för vad vi tillsammans åstadkommer för våra barn och elever i Vittra, säger Anneli Wisén, Utbildningsdirektör.