Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Arbeta i Vittra

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar, så att de kan utvecklas till ansvarstagande och medvetna medborgare. Som pedagog i Vittra får du möjlighet att påverka och bidra till barn och ungdomars utveckling – att bidra till ökade livschanser. Här kan du läsa mer om Vittra. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan och hur vi arbetar i grundskolan.

Arbetslag med motiverade kollegor

I Vittra har vi en  ämnesövergripande undervisning. Därför är behöver våra pedagoger samarbeta i arbetslagen, både i planeringen och i utvärderingen av undervisningen. I Vittra tillhör du som pedagog ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare, vars primära uppgift är att utveckla undervisningen på skolan så att fler barn och elever når goda kunskapsresultat. Arbetslagen har också en tydlig undervisningsprocess som alla pedagogerna följer. Undervisningsprocessen består av följande steg; pedagogisk planering, genomförande, återkoppling/ bedömning/analys och utvärdering/uppföljning. Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Därutöver träffas alla pedagoger på enheten löpande under året.

Att växa som pedagog

För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog i Vittra deltar du i ett regionalt introduktionsprogram i början av din anställning. Programmet syftar till att göra dig väl förtrogen med vår pedagogiska riktning och hur den kan omsättas i praktiken samt ge dig en god uppfattning om Vittra som arbetsgivare och som arbetsplats. Varje medarbetare i Vittra har en individuell utvecklingsplan där du tillsammans med din rektor/förskolechef sätter upp dina mål för året. Målen följs upp under året och är kärnan i din individuella utvecklingsplan.

Lediga tjänster

Hittade du inte vad du letade efter?