SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Josimar Blanco
Vittra Brotorp
Boplatsvägen 8
17441 Sundbyberg

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Jennifer Bubini, telefon: 08-55586110, sms: 072-243 29 10 eller mejl: jennifer.bubini@vittra.se 

Skolläkare:  kontaktas via skolsköterskan Jennifer Bubini
Skolkurator: kontaktas via mejl kurator.brotorp@vittra.se
Specialpedagog F-3: Britt Lundberg, kontaktas via skolans telefon 08-55586100 eller mejl britt.lundberg@vittra.se.
Specialpedagog 4-9: Marie Björklund, kontaktas via skolans telefon 08-55586100 eller mejl marie.bjorklund@vittra.se.
Skolpsykolog: Anna Bergström, nås via biträdande rektor Josimar Blanco

Biträdande rektor i Elevhälsan: Josimar Blanco kontaktas via mejl josimar.blanco@vittra.se

 

 

 

 

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?