“Alla kan inte göra allt men alla kan göra något”

Vittra Vallentuna förskola har tack vare sitt miljö- och hållbarhetsarbete blivit certifierad med “Grön flagg” av miljöstiftelsen Håll Sverige Rent. Förhoppningen är att arbetet blir ett första steg i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling för barnen på förskolan.

– För oss är det självklart att Vittra Vallentuna förskola ska bidra till en hållbar framtid. Att tillsammans med barnen skapa aktiviteter som påverkar en positiv framtidstro var något vi ville arbeta med, säger Petra Öhman, biträdande rektor på Vittra Vallentuna förskola.

Vittra Vallentuna är en integrerad för- och grundskola norr om Stockholm där man under ett år arbetat med den så kallade Grön Flagg-resan. Det är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling som Håll Sverige Rent tagit fram och som utgår från FN:s 17 globala mål. På Vittra Vallentuna har man arbetat med aktiviteter kopplade till det globala målet nummer tre, god hälsa och välbefinnande. 

– Vi ger barnen goda möjligheter till rörelse, ordnat med aktiviteter där barnen utvecklar sina kunskaper om sin kropp. Vi erbjuder också fler aktiviteter för återhämtning som yoga, massage och vila. 

“Alla kan inte göra allt men alla kan göra något”

För att alla barnen ska kunna vara med och bestämma har Vittra Vallentuna upprättat ett Grön Flagg-råd med representanter av barn och pedagoger från förskolans fyra avdelningar. Tillsammans planerar och utvärderar de alla aktiviteter i syfte att bidra till ett mer hållbart samhälle.

– Vi tänker så här på Vittra Vallentuna – alla kan inte göra allt men alla kan göra något, säger Elin Möller, rektor.

Fakta: Vittra Vallentuna

Vittra Vallentuna är en integrerad för- och grundskola norr om Stockholm. Här använder sig pedagogerna av medveten undervisning där varje elev lär sig om sig själva och sin omgivning. Det gör att eleverna kan sätta det de lär om sig själva i ett större sammanhang och få med sig vetskapen om att de kan påverka samhället de lever i.

2020 utsågs Vittra Vallentuna till en av världens 100 bästa skolor i World Education Weeks.

Läs mer om Vittra Vallentuna 

Läs mer om Grön Flagg