Delfinalister till "Årets arbetslag"

Arbetslaget för fritidshemmet på Vittra Lidingö är en av tre delfinalister i Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse “Årets arbetslag 2022”. Vinnare utses i mitten på januari 2023 men vi passade på att redan nu ta pulsen på medarbetarna i arbetslaget och låta dem berätta om deras uppskattade verksamhet.

På bilden från vänster:  Michael Stålhammar (fritidsledare), Hennok Tesfay (arbetslagsledare), Filiz Nigit (fritidsledare) och Simon Olsson Axtoll (fritidsledare).

Stort grattis till er! Hur känns det att vara en av tre finalister i kategorin Årets arbetslag?

“Det känns hedrande, jag är stolt över mitt arbetslag! Jag vet att jag har en jättebra grupp och detta är en kvalitetsstämpel på det”, säger Hennok som är arbetslagsledare.

Simon instämmer med Hennok och säger “Vi vet att vi gör ett bra jobb men att få en sådan här bekräftelse på det och personligen känna att föräldrar och elever ser oss som ett bra arbetslag är motiverande”.

Vad är det som gör att er fritidsverksamhet är så uppskattad av elever och vårdnadshavare?

Filiz berättar med stort engagemang att deras relation med både elever och föräldrar är något som det får mycket uppskattning för. “Vi har en bra och nära relation med föräldrar och barn. Varje morgon på fritids hälsar vi barnen välkommen och berättar om hur dagen ser ut dagen och när föräldrarna hämtar barnen på eftermiddagen berättar vi om hur dagen varit innan vi säger hej då”. 

”Vi alla i arbetslaget har en väldigt bra personlig kemi med elever och föräldrar, det tror jag är en framgångsfaktor”, säger Simon.  

“Alla inom arbetslaget har också olika kompetenser vilket återspeglas i de många olika aktiviteter som fritidshemmet erbjuder”, fortsätter Hennok. 

Berätta lite mer om fritids på Vittra Lidingö. Vad gör ni för aktiviteter och hur är fritids en förlängning av barnens skoldagar?

Alla i arbetslaget vill ivrigt berätta om de olika aktiviteterna de erbjuder och deras engagemang för verksamheten är tydligt. Här finns aktiviteter som passar alla elever utifrån deras intressen. Michael berättar att det till exempel kan vara IT-verkstad och programmering som han håller i, bakning eller sy-verkstad med Filiz, Simon arbetat mycket med värdegrund och rörelse i sina aktiviteter och Hennok håller i skapande kreativa aktiviteter. 

Michael fortsätter, “Vi är alla med i skolverksamheten under dagarna vilket gör att fritids blir en naturlig förlängning av skolan”. 

På fritids tar de sedan vid skolans olika ämnen och tillämpar dessa i aktiviteterna. Till exempel matematik som kommer igen när eleverna bakar något tillsammans med Filiz eller när de ska sy – då behöver både mäta och beräkna. 

Hur arbetar ni på fritids med Vittras pedagogik och verktyg, till exempel Kvartersmålen och Redaktionen?

“Kvartersmålen kommer igen genom aktiviteter såsom skogsvistelser där vi bland annat har plocka skräp-tävlingar. Vi har också gjort julkort och spelat in julhälsningar till de äldre som bor på äldreboendet här i området”, berättar Hennok. 

Den modiga kulturen hos Vittra återspeglas i fritids talangshow som hålls två gånger per termin. Eleverna får då planera sina uppträdanden, träna och sedan uppträda inför publik. På Vittra Lidingö används även Redaktionen mycket på fritids, då främst av eleverna på fritidsklubben som gillar att vara i studion och själva skapa eget material. 

Hela arbetslaget avslutar enhetligt med att det som framförallt gör deras fritids så bra såklart är alla fantastiska barn! 

“Fritids handlar inte om barnpassning, fritids ska ses som skola och vara lika strukturellt upplagt.” (lägg som citat i citatmodulen, Hennok)

Vittras fritidshem och fritidsklubb

På Vittra är vår fritidsverksamhet en naturlig förlängning av skoldagen och det är viktigt för oss att våra elever upplever att hela skoldagen hänger ihop. Fritidshemmen öppnar skolan på morgonen, startar upp elevernas dag med frukost och lugna aktiviteter som bäddar för en bra dag i skolan. När skolan sedan är över tar fritidshemmen åter vid och ger en stimulerande och utvecklande miljö efter skoltid tills det är dags för hemgång.

På fritidshemmen går elever från förskoleklass upp till årskurs 3. När eleverna sedan börjar årskurs 4 byter de till fritidsklubben där man går till och med årskurs 6.

Våra fritidshem och fritidsklubbar är jätteviktiga för vår verksamhet och våra elever. Att arbetslaget för fritidshemmet på Vittra Lidingö nu blivit delfinalist i Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse gör oss väldigt stolta. Det är ett fint kvitto på den kvalitet vår verksamhet håller.