Vittra-lärare föreläste på Matematikbiennalen

31 mars - 1 april ägde Matematikbiennalen rum på Linnéuniversitetet. Årets tema var “Hållbar matematikundervisning” och på plats fanns tre av Vittras lärare, Mikael Ulveklint, Arnela Nilsson Victoria Hedström.

Mikael Ulveklint, Victoria Hedström och Arnela Nilsson på Matematikbiennalen 2022

Mikael Ulveklint, Victoria Hedström och Arnela Nilsson på Matematikbiennalen 2022.

Vad är Matematikbiennalen?

Matematikbiennalen är en återkommande konferens i Sverige som samlar lärare, skolledare, forskare och andra matematikintresserade. Matematikbiennalen är ett forum för kompetensutveckling, den senaste forskningen, nätverksbyggande och spridning av kunskap deltagare emellan.

22:a upplagan av biennalen

Mellan 31 mars och 1 april hölls den 22:a upplagan av Matematikbiennalen på Linnéuniversitetet. Det var två dagar med föreläsningar, utställningar och workshops på schemat för att inspirera, kompetensutveckla, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

- Biennalen var massiv och inspirerande. Så många människor med ett brinnande hjärta för matematik och pedagogik i så många olika former. Det var också en bekräftelse på att det vi gör spelar roll för eleverna i slutändan, säger Mikael Ulveklint.

Hållbarhet i fokus

Temat på årets Matematikbiennal var “Hållbar matematikundervisning”. Det ska vara hållbart för eleverna, lärarna, samhället och för framtiden. Evenemanget var dessutom hållbarhetssäkrat enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för hållbara evenemang. Riktlinjerna är kopplade till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 med de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Lärare från Vittra föreläste

Arnela Nilsson och Victoria Hedström från Vittra Landborgen och Mikael Ulveklint från Vittra Västra Hamnen var på plats på Matematikbiennalen som föreläsare.

- Under förra läsåret deltog vi i ett projekt med Malmö Universitet om transspråkande undervisning. Under vårt samarbete blev vi tillfrågade av forskarna om vi ville dela med oss av vårt arbete på Matematikbiennalen, säger Arnela och Victoria.

- Jag hade tidigare klurat på hur vi kan utveckla olika laborativa material som framför allt kan stötta elevers grundläggande förståelse för tal. Sedan blev jag uppmuntrad av min lärare på Malmö Universitet att lämna in ett bidrag, berättar Mikael.

Är det språk eller är det matte?

Arnela Nilssons och Victoria Hedströms föreläsning handlade om språkliga resurser i matematikundervisningen. Att möta flerspråkiga elever kräver kännedom om elevernas språkliga och kulturella resurser. Hur kan dessa tas till vara på i arbetet med problemlösning och begreppsförståelse?

- Vi har tillsammans med Malmö Universitet utgått från forskning om problemlösning, begreppsutveckling, flerspråkighet och språkutvecklande matematikundervisning för att utveckla vårt arbete med planering, genomförande och utvärdering av arbete med problemlösning, berättar Arnela och Victoria.

Hur stöttar vi elevers förståelse för och användning av tal på tallinjen?

Mikael Ulveklints föreläsning handlade om att tidiga kunskaper om tallinjen främjar barns fortsatta matematiklärande och hur tallinjen kan introduceras tidigt i skolan genom en konkret modell som Mikael själv tillverkat.

- Genom att först bygga en mental struktur av hur talen 0-20 kan delas upp kan annan förståelse utvecklas, till exempel vad gäller samband mellan addition och subtraktion eller ental och tiotal, berättar Mikael.

“Det vi gör är viktigt”

Utöver att föreläsa fick Mikael, Arnela och Victoria även lyssna till andra föreläsningar och prata med utställare under Matematikbiennalens två dagar. De fick bland annat ta del av digitala verktyg kopplat till matematikundervisning och hur man kan utveckla arbetet med problemlösning och begreppsförståelse.

- VI fick ta del av andra bra föreläsningar, utställningar och möten som vi tar med oss. Vi har fått inspiration om allt från origami till räta linjens ekvation, berättar Arnela och Victoria.

- Klyschigt nog tar jag med mig energi och inspiration. Att det vi gör är viktigt, stort som smått, säger Mikael.