Mer idrott för Vittra Gävles barn och elever

Till läsåret 21/22 kommer vi på Vittra Gävle att lansera ett nytt skolprojekt. Projektet handlar om att ge eleverna i årskurserna 6-9 möjlighet att utöva en sport/aktivitet på skoltid. Detta innebär i praktiken att eleverna kommer att utöver sina idrottslektioner få chansen att få utöva en sport/aktivitet som de själva väljer.

Vi har ett ökat stillasittande i vårt samhälle och inte minst bland våra ungdomar. Att röra på sig och delta i aktiviteter är något som gynnar välmåendet, såväl fysiskt som psykiskt. Genom idrotten eller gruppsammanhang ges det naturliga tillfällen att skapa nya kontakter. Vi har en förhoppning att detta ska leda till ett ökat intresse som kan skapa ett inträde till bland annat föreningsidrotten på fritiden.
Under våren genomfördes en undersökning  om vilka sporter som kunde vara de mest populära att delta i och utifrån underlaget ha olika alternativ tagits fram.
Då det även handlar om att få lagom stora grupper för att vissa av dessa sporter ska kunna genomföras har man begränsat utbudet till en början, men att utbudet kan komma att utökas framöver.

Vi ser med stolthet fram emot detta projekt och att vi kan erbjuda våra elever detta!