Rösta på Vittra Landborgen i “World’s Best School Prizes” 

Grundskolan Vittra Landborgen i Helsingborg har blivit utsedd till en av världens 10 bästa skolor i kategorin ”Community Collaboration” i utmärkelsen "World's Best School Prizes". Nu behöver de din röst!

World's Best School Prizes anordnas av den internationella organisationen T4 Education och uppmärksammar skolor som har utmärkt sig särskilt i olika kategorier. Vittra Landborgen har blivit nominerad för att de på ett utmärkt sätt utvecklat meningsfulla samarbeten med samhället runtomkring dem, till exempel med Helsingborgs stad. Skolan har blivit utsedd som en av de tio främsta skolorna i världen i kategorin tillsammans med skolor från bland annat Peru, Indien, USA och Pakistan. 

Rösta på Vittra Landborgen

I nästa steg kommer en jury att utse vilka tre skolor som går vidare. Det finns också möjlighet att rösta på skolan i en så kallad “Public Vote”.  

Klicka på länken och sök på Vittra för att rösta! Omröstningen stänger den 28 juni.

Inspireras av några av skolans samarbeten

Hållbara skolresor 
Under de senaste åren har det skett en dramatiskt ökning av antalet barn som tar sig till skolan med bil och andra fordon, även i de fall man bor nära skolan. Vittra Landborgen har inlett ett samarbete med Innovativ Skåne för att öka antalet fysiskt aktiva skolresor.

Projektet kommer att pågå i tre år och målet är att med hjälp av den metod som används öka andelen barn (F-6) som går eller cyklar till skolan med 50 % på de fyra grundskolor i Skåne som deltar, och på så sätt minska skolans kollektiva koldioxidavtryck och få barnen att bli mer aktiva. Senare ska de sprida och tillgängliggöra metoden till samtliga grundskolor i Sverige.

Projektet involverar hela skolan – elever, föräldrar, personal och externa samhällsaktörer. Som en del av projektet har kommunen erbjudit lånecyklar för personal och elever samt etablerat ett lånesystem för olika typer av cyklar. Skolan har också introducerat också en trafikskola för de yngsta barnen och en cykelskola där eleverna får lära sig att laga punkteringar och navigera olika banor för att förbättra sin cykelfärdighet. Skolans har även skapa utrymme för en större cykelparkering, och en mindre bilparkering.  

Läs mer om det här: https://innovationskane.com/systeminnovation-for-aktiva-skolresor/ 

Skapade ”escape room” i tunnel 

Skolan har skapat ett så kallat ”escape room” i en tunnel som tidigare varit ett av Helsingborgs skyddsrum. Syftet var att eleverna skulle öva på samarbete, kreativitet och logik. Under H22, som beskrivs som Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad, bjöds skolor med årskurs 5-8 in för att besöka tunneln. Totalt kom tjugo klasser från andra skolor varit på besök, och omkring 800-900 besökare från allmänheten.  

– Målet är att ungdomar ska tänka lite mer utanför boxen. Att man inte bara läser böcker och lär sig på ett traditionellt sätt, berättade läraren Emelie Olsson. 

Läs mer här: https://vittra.se/landborgen/artikel/innovativt-larande/  

Stadsodling och biologisk mångfald 
Ett annat projekt som illustrerar skolans engagemang för hållbar utveckling är elevernas deltagande i Helsingborgs stadsodling. Detta projekt, som involverade elever från årskurs 1 till 5, fokuserade på att öka den biologiska mångfalden genom att plantera växter och bygga insektshotell. Projektet gav eleverna praktisk erfarenhet i miljöarbete och ökade deras medvetenhet om ekosystemens sårbarhet. 

Nobel prize museum
Eleverna i årskurs 8 har hjälpt forskare att samla in tång som en del av ett forskningsprojekt. De sammanställde även data från projektet och deltog i en tävling där de fick åka till Stockholm och bland annat ta del av en föreläsning av en av nobelpristagare. Forskningen skulle ta reda på hur Östersjön påverkas av klimatförändringarna. Eleverna hjälpte till genom att ta reda på detta genom att samla tång längs kusten. Den insamlade datan skickades till forskare vid Stockholms universitet som undersöker den biologiska mångfalden.

Du kan läsa artikeln här: https://academedia.se/nyheter/vittra-elever-hjalper-nobelprismuseet-att-undersoka-tang/

Barnhearing med politiker 
Eleverna har också blivit inbjudna till barnhearing, ett forum där ledande politiker och andra ansvariga personer inom olika projekt i kommunen lyssnat till elevernas tankar och idéer om framtiden. De har också fått ta fram förslag på modeller för mer hållbara aktiviteter i staden.  

Årets ledare i kategorin lärande
År 2022 fick Pernilla Svensson, rektor, utmärkelsen Årets ledare i kategorin lärande av AcadeMedia för de goda läranderesultaten på hennes skola.

Läs mer om Pernillas ledarskap här: https://academedia.se/nyheter/vara-forvantningar-ar-avgorande-for-barnens-resultat/